banh-trung-thu-dau-xanh
bánh trung thu xanh đậu xanh hạnh nhân

Bánh chay kinh đô đậu xanh hạnh nhân

Mã bánh: XDX

Trọng lượng: 150g

60,000 

Số lượng